Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Babski Comber 2007

Babski comber to karnawałowe kobiece zabawy, przeniesione na ziemie polskie prawdopodobnie z Niemiec. Do tej pory tradycja jest żywa w Nadrenii - Północnej Westfalii, gdzie
w ostatki zamężne kobiety poprzebierane w różne stroje, zaopatrzone w maski rozbiegają się po ulicach z nożyczkami
i obcinają mężczyznom krawaty.
                                                       Brak opisu obrazka
W niektórych regionach Polski, np. w Małopolsce i na Śląsku babski comber był popularny już w średniowieczu. Odbywał się w tłusty czwartek - święto pączkow, chrustów (faworków) przypadające w ostatni czwartek karnawału bądź we wtorek poprzedzający środę popielcową.

  Brak opisu obrazka
Comber był huczną zabawa zamężnych kobiet, które umawiały się w określonym miejscu w sobie tylko wiadomy sposób. Należy przypuszczać, że informacje o babskiej imprezie rozchodziły się „pocztą pantoflową”, działającą na zasadzie: jedna pani przekazywała wiadomość drugiej, a ta kolejnej itd. O skuteczności i niezawodności „poczty pantoflowej” niech świadczy fakt punktualnego przybywania pod mury miejskie w Krakowie niezliczonej ilości przekupek gotowych do tęgiej zabawy.

...A TAK SIE BAWIONO NA BABSKIM COMBRZE W GÓRAŻDŻACH... 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka
 

 

Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka
 

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka


Brak opisu obrazka

 

*Prawa autorskie kolekcji - Marko Polo


 

 

 

Wersja XML