Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strona Sabiny

PDFpismo przewodnie cesja informacja o zmianie na SP.ZO.O..pdf
PDF   Uchwała Nr 15/III/18 Rady Gminy Przyłęk z dnia 28-01-2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025.pdf

https://www.netkoncept.com/45/strona-glowna.html

film do przedszkola

 

 

 

 

 

Wersja XML