Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwała Nr XIV.161.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18-05-2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Biała na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Wersja XML